Contact us

Visit us in our office!

H-2454 Iváncsa, Kilencedi street 6.

Tel.: +36 1 203 8599

Fax: +36 1 204 8626

Email: info@masterprint.hu

Disclaimer

Szerzői jog

Jelen webhely (http://www.masterprint.eu) üzemeltetője a MasterPrint Jelöléstechnika Mérnöki Tanácsadó Kft. (székhely: 2454 Iváncsa, Kilencedi út 6., adószám: 13885120-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-111460, képviseli: Kárpátiné Toronyi Ilona ügyvezető;) a továbbiakban: “Üzemeltető“)

A webhely tartalma ellenkező megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona. A webhely felhasználói a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A webhelyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltető külön írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait.

Beérkező adatok és adatbiztonság

Jelen webhely nem abból a célból jött létre, hogy a felhasználók azon keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a webhely egyes lapjain a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben az Üzemeltető az adott helyen megjelöli az adatkérés célját. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a MasterPrint Kft., amely az 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A felhasználó bármely információnak az Üzemeltető részére történő elküldésével a MasterPrint Kft.-nek, mint az adatvédelmi nyilvántartásban 02549/0001 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett szervezetnek egyben korlátlan, visszavonhatatlan jogot biztosít ezen információ felhasználására, lemásolására, megjelenítésére, végrehajtására, módosítására, átadására és terjesztésére. Ezen kívül beleegyezését adja, hogy az Üzemeltetők szabadon hasznosítsanak a felhasználó által bármely célból elküldött ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technológiát. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.

A webhely egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfájl a Webhely egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Üzemeltetőhöz kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

Jogi felelősség és annak kizárása

A webhelyen közölt adatok esetleg műszaki pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. Az Üzemeltető nem vállal garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a webhelyen vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. A felhasználó ügyfél jelen webhely használatával tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel ezeket a véleményeket, tanácsokat, nyilatkozatokat, feljegyzéseket vagy információkat Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a webhely bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat.

Az Üzemeltető az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. Az MasterPrint Kft. ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti, módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weblapokon ismertetett anyagokat, termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat. A webhelyen közölt információk nem minősülnek ajánlattételnek, a feltüntetett árak ajánlott árak, a kereskedelmi forgalomban tapasztalt árak ezektől eltérhetnek.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A webhely területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással a felhasználó kiléphet az Üzemeltető webhelyéről. A kapcsolódó webhelyek nem tartoznak az Üzemeltető hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen webhelyek és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván továbblépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított adatkezelési és egyéb szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy az Üzemeltető azt megfelelőnek találja.